Gemeente Wormerland

Wormerland is een gemeente in de Zaanstreek in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

De gemeente Wormerland ontstond in 1991 door de samenvoeging van de gemeenten Jisp, Wijdewormer en Wormer.

Geschiedenis

De huidige gemeente Wormerland in de Zaanstreek is in 1991 ontstaan uit de fusie van de gemeenten Jisp (inclusief Spijkerboor), Wijdewormer (inclusief Neck) en Wormer (inclusief Oostknollendam en Bartelsluis), en een klein deel van Purmerend langs het Noordhollands Kanaal. Het grondgebied bestaat uit veenweidegebied dat vanaf de 11e eeuw werd ontgonnen. De dorpen zijn in die tijd ontstaan als ontginningsnederzettingen in het hoogveen. Het grondgebied omvat ook een aantal droogmakerijen: voormalige meren als Wijde Wormer, Enge Wormer en Schaalsmeer, drooggelegd in resp. 1626, 1638 en 1631.

De dorpen in de gemeente Wormerland kennen een sterk verschillend karakter, dat grotendeels op hun ligging en geschiedenis terug te voeren is. De industrialisatie, die de Zaanstreek in de 19e en 20e eeuw in haar greep kreeg, strekte zich ook uit tot het dicht bij de Zaan gelegen Wormer. De overige plaatsen hebben hun landelijke karakter weten te behouden. Het natuurmonument Wormer-en Jisperveld is een uniek brakwaterveengebied, dat herinnert aan hoe de streek er tijdens de ontginning kan hebben uitgezien.

BurgemeesterDhr. Peter Tange
AdresKoetserstraat 3, 1531NX WORMER
Postbus20, 1530AA WORMER
Telefoon075-6429000
E-mailPostbus@wormerland.nl
Websitewww.wormerland.nl
Inwoners15500
Oppervlakte45 km2