Gemeente Gooise Meren

Gooise Meren is een Nederlandse gemeente in het zuidoosten van de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek. Zij is ontstaan door de samenvoeging van drie buurgemeenten: Bussum, Naarden en Muiden. De gemeente is op 1 januari 2016 ingesteld, telt rond de 56.200 inwoners, en is daarmee naar inwonertal de twaalfde gemeente van Noord-Holland en de 65ste van Nederland. Het gemeentehuis is gevestigd in Bussum.

De gemeente is langwerpig gevormd en volgt grotendeels een zuidwestelijk kustgedeelte van de vroegere Zuiderzee. Zij omvat vier kernen: twee historische vestingstadjes (Naarden en Muiden), en twee voormalige forensenplaatsen (Bussum en Muiderberg). Haar naam verwijst in zekere zin naar de geografische ligging. Gooise Meren grenst in het noorden zowel aan het IJmeer als aan het Gooimeer, beide zogenoemde randmeren, ontstaan bij de aanleg van de Flevopolder. De nieuwe gemeente is daarmee zeer waterrijk, ongeveer de helft van haar oppervlak bestaat uit water. In het noorden en noordwesten grenst ze aan het zuidelijke en westelijke watergebied van de buurgemeente Almere. Aan de zuidkant valt een oppervlaktewater met drasland, het natuurmonument Naardermeer, geheel binnen haar grenzen. Daarentegen ligt de stedelijke kern (Bussum en Naarden) in het zuidoosten, en die is, evenals het dorp Muiderberg, juist gelegen op de hogere zandgronden van het Gooi. Een belangrijk deel van de rijksweg A1 met aansluiting op Almere (via het knooppunt Muiderberg) doorkruist de gemeente.

BurgemeesterMevr. Albertine van Vliet-Kuiper
AdresBrinklaan 35, 1404EP BUSSUM
Postbus6000, 1400HA BUSSUM
Telefoon035-2070000
E-mailkcc@gooisemeren.nl
Websitewww.gooisemeren.nl
Inwoners56500
Oppervlakte77 km2